PRS McCarty สวยอย่าง PRS วินเทจอย่าง Gibson ตอนที่ 2

จากตอนที่ 1 ผมได้เล่าถึงความเป็นมาของชื่อ McCarty และคอนเซพท์ของกีตาร์สายวินเทจของ PRS ซีรีส์นี้ไปแล้ว สำหรับตอนที่ 2 นี้ ผมจะไล่เรียงกีตาร์ PRS McCarty รุ่นต่างๆ ตั้งแต่รุ่นแรกปีแรก 1994 ที่เริ่มผลิต ไล่ไปถึงประมาณช่วงปี 2008 ทำไมบทความตอนนี้ผมจึงไล อ่านต่อ