Tag: mccarty

PRS McCarty สวยอย่าง PRS วินเทจอย่าง Gibson ตอนที่ 2

จากตอนที่ 1 ผมได้เล่าถึงความเป็นมาของชื่อ McCarty และคอนเซพท์ของกีตาร์สายวินเทจข…

 Posted in McCarty Tagged ,