Monthly Archive: พฤษภาคม 2019

PRS SE Signature Models – PRS SE รุ่นไหน ของใครบ้าง? (ตอนจบ)

จากตอนที่ 2 ที่ผมได้กล่าวถึงกีตาร์ PRS SE signature models ที่รุ่นที่เปิดตัวราวๆปี 2010 ซึ่งเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงของไลน์ SE ไปแล้ว ในตอนนี้ซึ่งเป็นตอนจบผมจะพูดถึงรุ่นอื่นๆที่เห...

PRS SE Signature Models – PRS SE รุ่นไหน ของใครบ้าง? (ตอนที่ 2)

จากตอนที่แล้วที่ผมได้ไล่เรียงกีตาร์ PRS SE signature models สารพัดกีตาร์รุ่นลายเซ็นราคาประหยัดของ PRS นับตั้งแต่รุ่นแรกคือ SE Santana เมื่อปี 2001 จนถึง SE Orianthi ไปแล้ว วันนี้กล...

PRS SE Signature Models – PRS SE รุ่นไหน ของใครบ้าง? (ตอนที่ 1)

ก่อนจะมี PRS SE signature models แม้ Paul Reed Smith เป็นแบรนด์กีตาร์ที่สร้างตัวขึ้นจากการสร้างกีตาร์ทำมือตามสั่งและทำให้ศิลปินดังๆ ในยุค 80 ใช้เป็นคราวๆ ไป แต่บริษัทฯ ก็ไม่เคยมีสา...