Monthly Archive: เมษายน 2019

PRS SE Custom : จากวันนั้นถึงวันนี้

เครื่องดนตรียี่ห้อ Paul Reed Smith มีหลายระดับราคาแบ่งเป็นสายการผลิต (ผมชอบเรียกว่า ไลน์ผลิต) สำหรับไลน์ผลิตที่ราคาประหยัดที่สุดที่มีราคาขายตั้งแต่หมื่นต้นๆ ไปถึงแถวๆ สามหมื่นบาทนั...