Category: PRS Guitars

PRS Anniversary Guitars ตอนที่ 4: 30th Anniversary (2015) รุ่นฉลอง 30 ปี

หลังจากฉลองครบรอบ 25 ปีของแบรนด์ด้วยกองทัพกีตาร์ PRS 25th Anniversary สิบกว่ารุ่…

 Posted in PRS Guitars Tagged ,

PRS Anniversary Guitars ตอนที่ 3 : 25th Anniversary (2010) – รุ่น 25 ปี รุ่นนี้นกมีเงา

สำหรับปี 2010 ซึ่งเป็นปีแห่งการฉลองครบรอบ 25 ปีของค่ายกีตาร์คอนก จัดเป็นปีที่มีก…

 Posted in PRS Guitars Tagged ,

PRS Anniversary Guitars ตอนที่ 1 : กำเนิดแบรนด์ PRS และกีตาร์รุ่นฉลองครบรอบก่อตั้งบริษัท รุ่นแรก 10th Anniversary (1995)

กำเนิดแบรนด์ PRS หลังจากสั่งสมประสมการซ่อม-สร้างกีตาร์มาตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือ …

 Posted in PRS Guitars

PRS Rules of Tone – กฎการสร้างกีตาร์เสียงดี 21 ข้อ

เมื่อช่วงปี 2011 – 12 ผมจำได้ว่าลุงพอลเคยอัดคลิปเป็นซีรีส์ๆ พูดถึง Rules o…

 Posted in PRS Guitars Tagged

PRS Private Stock Graveyard II limited กีตาร์ PRS จากสุสาน รุ่น 2

ผมเคยเขียนเกี่ยวกับ PRS Private Stock 594 Graveyard limited ที่ใช้ไม้จากต้นเมเปิ…

 Posted in PRS Guitars