PRS SE Signature Models – PRS SE รุ่นไหน ของใครบ้าง? (ตอนที่ 1)

ก่อนจะมี PRS SE signature models แม้ Paul Reed Smith เป็นแบรนด์กีตาร์ที่สร้างตัวขึ้นจากการสร้างกีตาร์ทำมือตามสั่งและทำให้ศิลปินดังๆ ในยุค 80 ใช้เป็นคราวๆ ไป แต่บริษัทฯ ก็ไม่เคยมีสายการผลิตกีตาร์แบบ signature models หรือรุ่นลายเซ็นแบบ mass production อ่านต่อ