PRS Dragon ตัวแรกถึงตัวล่าสุด และสถิติราคาซื้อขาย

ช่วงปลายปีที่แล้ว พิพิธภัณฑ์ Musical Instrument Museum (MIM) แห่งรัฐอริโซนาของอเมริกา ได้จัดนิทรรศการแสดงศิลปะงานอินเลย์บนตัวกีตาร์ในชื่อว่า “Dragons and Vines: Inlaid Guitars Masterpieces” (มังกรกับเถาวัลย์: ผลงานชิ้นเอกแห่งวงการกีตาร์ปร อ่านต่อ