Category: Private Stock

กีตาร์ PRS กับงานแกะสลัก

พูดถึงกีตาร์ PRS เชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงลายไม้งามๆ อินเลย์สวยๆบน fingerboard หรือ…

 Posted in Private Stock

ก่อนจะมาเป็น PRS SE Santana Singlecut Tremolo

จากที่ PRS ประกาศเปิดตัวกีตาร์ SE รุ่นใหม่สามรุ่น (อยากรู้ว่ามีรุ่นอะไรบ้าง คลิก…

 Posted in Private Stock, PRS artists, Santana, SE, Singlecut/SC

PRS Private Stock : สี Northern Lights

PRS บางตัวหรือบางสี สร้างความรู้สึกอะไรบางอย่างได้ มองแล้วเหมือนถูกสะกดจิตไปพักน…

 Posted in Private Stock