Category: Anniversary guitars

PRS Anniversary Guitars ตอนที่ 5: 35th Anniversary (2020) รุ่น 35 ปี รอบนี้เน้นตัดคอยล์

ผมเคยเล่าเกี่ยวกับกีตาร์ที่ PRS ผลิตขึ้นเพื่อฉลองครบรอบการก่อตั้งแบรนด์ไปตั้งแต่…

 Posted in Anniversary guitars