pickup selector แปลกๆของ PRS: Rotary, 513, 408, 305, 509 ฯลฯ – มันใช้ยังไง?

กีตาร์ PRS บางตัวมากับ pickup selector แปลกๆ บางทีก็มากับ pickup หน้าตาประหลาดๆ บางคนเห็นสวิทช์บนตัวกีตาร์แล้วก็มึน ว่ามันใช้งานยังไงว๊ะ ทำไมยี่ห้อนี้แม่งชอบทำอะไรไม่เหมือนชาวบ้าน วันนี้ผมขอรวบรวมระบบ pickup selectors รวมถึงภาคไฟฟ้าแปลกๆ ของ PRS มาอธ อ่านต่อ