PRS Modern Eagle

PRS Modern Eagle – มันคืออะไร? PRS Modern Eagle (ME) เป็นซีรีส์กีตาร์ระดับสูงสุดของ PRS core line ที่เปิดตัวในปี 2004 สร้างขึ้นภายใต้แนวคิดที่ว่า เป็นการเอาความรู้ต่างๆ ในการสร้างกีตาร์แนววินเทจที่ลุงพอลได้เรียนรู้เองและทั้งจากที่ปู่ Ted McCart อ่านต่อ