Tagged: prsartist

PRS Tremonti

ผมตั้งใจนำเสนอบทความเรื่อง PRS Tremonti ต่อจากบทความในซีรีส์ PRS Singlecut/SC เพราะเป็นกีตาร์ที่ใช้บอดี้ทรงเดียวกัน และเกิดไล่เลี่ยกัน เพียงแต่ PRS จัดให้กีตาร์ Tremonti อยู่ในกลุ่...