Home > 20th

PRS Anniversary Guitars ตอนที่ 2 : 20th Anniversary (2005) รุ่น 20 ปี – ของมันต้องมี

จากตอนที่แล้ว ผมได้เล่าย้อนให้เพื่อนๆ รู้จักกีตาร์ PRS เวอร์ชันฉลองครบรอบการก่อตั้งแบรนด์ รุ่น 10 ปี (10th Anniversary Guitars) ซึ่งเป็นกีตาร์ PRS anniversary รุ่นแรก สำหรับตอนนี้ผมจะพาเพื่อนๆ ไปรู้จักกับ anniversary guitars รุ่นถัดไปซึ่งจะว่าไปแล้วคงเป็น anniversary guitars ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดก็ว่าได้ สำหรับใครที่ยังไม่ได้อ่านตอนที่แล้ว (10th Anniversary) คลิกที่นี่ครับ PRS 20th Anniversary Guitars (2005) นับจากปี 1995 ที่ PRS ออก anniversary guitar รุ่นฉลองครบรอบ 10 ปี ซึ่งมี serial number ถึงหลักสองหมื่นตัว ผ่านมาอีก 10 ปี แบรนด์ PRSได้เติบโตขยายกิจการแบบก้าวกระโดดจนมาถึงตัวที่ 100,000 ในปี

Read More