PRS Anniversary Guitars ตอนที่ 2 : 20th Anniversary (2005) รุ่น 20 ปี – ของมันต้องมี

จากตอนที่แล้ว ผมได้เล่าย้อนให้เพื่อนๆ รู้จักกีตาร์ PRS เวอร์ชันฉลองครบรอบการก่อตั้งแบรนด์ รุ่น 10 ปี (10th Anniversary Guitars) ซึ่งเป็นกีตาร์ PRS anniversary รุ่นแรก สำหรับตอนนี้ผมจะพาเพื่อนๆ ไปรู้จักกับ anniversary guitars รุ่นถัดไปซึ่งจะว่าไปแล้วค อ่านต่อ