Category: CE

PRS เปิดตัวกีตาร์ใหม่รับปี 2019 ครั้งแรกกับ CE24 Semi-hollow และ SE Custom 24 ลายไม้ Ziricote!

PRS ประกาศเปิดตัวกีตาร์รุ่นใหม่ โมเดล 2019 มีตั้งแต่ระดับ core USA ยัน SE และกีต…

 Posted in CE, SE

PRS CE 24 – ผลิตอเมริกา สเปคคุ้มค่า ราคาหลักหมื่น

PRS เป็นแบรนด์กีตาร์ที่ให้ความสำคัญกับการเข้าถึงผู้บริโภค โดยเฉพาะในปัจจุบันเราจ…

 Posted in CE