Gibson ซื้อ Mesa/Boogie ดีลสำคัญสะท้านวงการกีตาร์

ในเดือนมกราคม 2021 นี้ สำหรับแวดวงอุตสาหกรรมกีตาร์ของโลก คงไม่มีข่าวใดจะเป็นที่ฮ…

 Posted in Music update

รีวิว PRS Silver Sky maple fingerboard คอขาว

ผมได้ลองทดสอบ PRS Silver Sky กีตาร์รุ่นลายเซ็นของ John Mayer เวอร์ชั่น Maple fin…

 Posted in John Mayer, PRS artists

PRS Anniversary Guitars ตอนที่ 4: 30th Anniversary (2015) รุ่นฉลอง 30 ปี

หลังจากฉลองครบรอบ 25 ปีของแบรนด์ด้วยกองทัพกีตาร์ PRS 25th Anniversary สิบกว่ารุ่…

 Posted in PRS Guitars Tagged ,

PRS Anniversary Guitars ตอนที่ 3 : 25th Anniversary (2010) – รุ่น 25 ปี รุ่นนี้นกมีเงา

สำหรับปี 2010 ซึ่งเป็นปีแห่งการฉลองครบรอบ 25 ปีของค่ายกีตาร์คอนก จัดเป็นปีที่มีก…

 Posted in PRS Guitars Tagged ,

PRS Anniversary Guitars ตอนที่ 2 : 20th Anniversary (2005) รุ่น 20 ปี – ของมันต้องมี

จากตอนที่แล้ว ผมได้เล่าย้อนให้เพื่อนๆ รู้จักกีตาร์ PRS เวอร์ชันฉลองครบรอบการก่อต…

 Posted in PRS Guitars Tagged ,

PRS Anniversary Guitars ตอนที่ 1 : กำเนิดแบรนด์ PRS และกีตาร์รุ่นฉลองครบรอบก่อตั้งบริษัท รุ่นแรก 10th Anniversary (1995)

กำเนิดแบรนด์ PRS หลังจากสั่งสมประสมการซ่อม-สร้างกีตาร์มาตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือ …

 Posted in PRS Guitars

PRS SE Custom 24 Roasted Maple Limited กีตาร์คออบร้อนรุ่นแรกจาก PRS

พัฒนาการของ PRS SE PRS ไลน์ SE หรือ Student Edition คือกีตาร์เกรดราคาเริ่มต้นสำห…

 Posted in SE Tagged , ,

PRS SE Signature Models – PRS SE รุ่นไหน ของใครบ้าง? (ตอนจบ)

จากตอนที่ 2 ที่ผมได้กล่าวถึงกีตาร์ PRS SE signature models ที่รุ่นที่เปิดตัวราวๆ…

 Posted in SE

PRS SE Signature Models – PRS SE รุ่นไหน ของใครบ้าง? (ตอนที่ 2)

จากตอนที่แล้วที่ผมได้ไล่เรียงกีตาร์ PRS SE signature models สารพัดกีตาร์รุ่นลายเ…

 Posted in SE Tagged , ,

PRS SE Signature Models – PRS SE รุ่นไหน ของใครบ้าง? (ตอนที่ 1)

ก่อนจะมี PRS SE signature models แม้ Paul Reed Smith เป็นแบรนด์กีตาร์ที่สร้างตัว…

 Posted in SE Tagged , ,