PRS SE Custom 24 Roasted Maple Limited กีตาร์คออบร้อนรุ่นแรกจาก PRS

พัฒนาการของ PRS SE PRS ไลน์ SE หรือ Student Edition คือกีตาร์เกรดราคาเริ่มต้นสำหรับคนที่อยากได้ PRS แท้ๆ ในราคาประหยัดตั้งแต่หมื่นกลางๆถึงสามหมื่นต้นๆ มีกีตาร์ SE มากมายหลายสิบรุ่นตลอดตั้งแต่เริ่มสายการผลิตที่เกาหลีเมื่อปี 2000 คลิกที่นี่เพื่ออ่านประ อ่านต่อ