Category: Gear Reviews รีวิวเครื่องดนตรี

รีวิว Luxe Bumblebee capacitor

Luxe Bumblebee capacitor คือตัวเก็บประจุ (คาปาซิเตอร์) ชนิด paper in oil .022 uF…

 Posted in Gear Mods โมดิฟาย DIY เครื่องดนตรี, Gear Reviews รีวิวเครื่องดนตรี

รีวิว PRS McCarty Hollowbody Spruce

McCarty Hollowbody Spruce? มันคืออะไร กีตาร์ PRS รุ่นนี้เป็นกีตาร์เป็นรุ่นย่อยรุ…

 Posted in Gear Reviews รีวิวเครื่องดนตรี, PRS Guitars