Category: Gear Mods โมดิฟาย DIY เครื่องดนตรี

My gear modification and DIY projects.

โมดิฟาย ทำสี PRS SE SVN ตอนที่ 4 ติดปิคอัพแบบ Direct Mount ให้เจ้า PRS

4.ติดปิคอัพแบบ direct mount ให้เจ้า PRS กลับมาว่ากันต่อในตอนที่ 4 ของซีรีส์บทควา…

 Posted in Gear Mods โมดิฟาย DIY เครื่องดนตรี Tagged ,

โมดิฟาย ทำสี PRS SE SVN ตอนที่ 3 ทำสีโชว์ลายไม้ สไตล์ PRS

3.การทำสี (staining) ก่อนอื่นเลย เพื่อนๆต้องเลือกก่อนว่าจะทำสีแบบไหน ถ้าทำสีทึบก…

 Posted in Gear Mods โมดิฟาย DIY เครื่องดนตรี Tagged , ,

โมดิฟาย ทำสี PRS SE SVN ตอนที่ 2 การติดวีเนียร์ไม้เมเปิลลายเฟลม

จากตอนที่ 1 ที่ผมเล่าตอนเริ่มโปรเจคท์โมดิฟาย ทำสี PRS SE SVN ไปแล้ว จนได้กีตาร์ …

 Posted in Gear Mods โมดิฟาย DIY เครื่องดนตรี Tagged , ,

โมดิฟาย ทำสี PRS SE SVN ตอนที่ 1 สิ่งที่ต้องรู้ เครื่องมือที่ใช้ และการเตรียมชิ้นงาน

ผมซื้อ PRS SE SVN (SVN อ่านว่า เซเว่น) กีตาร์ SE เจ็ดสายสเกลยาว 26.5 นิ้วของ PRS…

 Posted in Gear Mods โมดิฟาย DIY เครื่องดนตรี