รีวิวกีตาร์ PRS Robben Ford Limited Edition McCarty

PRS รุ่นลายเซ็น Robben Ford อะไรนะ!!! ช่วงปีที่ผ่านมานี้ดูค่ายนกจะรุกตลาดออกสินค้าแนว artist signature limited edition มากขึ้น จะเห็นได้ตั้งแต่ Joe Walsh SC 594, Private Stock Orianthi Custom 24 จนมาถึงช่วงหลังๆ ที่มีคนสังเกตว่า Robben Ford ศิลปินสาย อ่านต่อ